International Schnauzer Pinscher Union (ISPU)

Du kan läser mer om organisationen på http://www.ispu-org.com/

ISPU regler

Kortfattat och förhoppningsvis lättare att förstå reglerna:
Vinnande hund i varje klass, junior, unghund, öppen och champion med CK och alla veteraner med CK får ISPU inteckning.
För att få titeln ska hunden fått 3 inteckningar vara 1 måste komma från den årliga ISPU utställningen eller PSK Jahressieger (arrangeras en gång om året i Tyskland) på dessa 2 utställningar får alla hundar med CK en inteckning. ISPU Klubjugendsieger titeln kan man även få genom 2 inteckningar varav 1 på någon av de årliga utställningarna i juniorklass och sedan 1 i någon av klasserna upp till 24 månader.
 

Följande titlar kan utdelas från utställningssäsongen 2000, av alla medlemmar från ISPU anslutna länder:

ISPU-Klubsieger

ISPU-Klubjugendsieger

ISPU-Klubseniorensieger

När ni fått alla erfoderiga inteckningar till någon av ovanstående inofficiella titlar skicka utställningsdatumen från svenska utställningar samt kritiker från de utländska till SKBVs sekreterare och betala in 50 kr på SSPKs PG 35 39 81-4, skriv att det gäller ISPU diplom samt hundens namn så får ni ett diplom hemskickat