Kriterier för Svensk Klubb Vinnare (SKBV)

För att erhålla titeln SVENSK KLUBB VINNARE (SKBV) skall hunden på SSPK:s utställningar

erhållit tre (3) SKBV-kort för minst tre (3) olika domare.

Hunden skall ha fyllt 15 månader för att erhålla SKBV-kort.

Ägare av hunden skall vara medlem i SSPK.

 SKBV-kort tilldelas:

  • CERT-vinnaren
  • Champion-vinnaren om den får CK
  • Veteran-vinnaren om den får CK

Om vinnarna i dessa klasser redan är SKBV, eller inte fyllt 15 månader tilldelas SKBV-kortet den hund som står som nummer två (2). Skulle även nummer 2 inte uppfylla kraven för SKBV-kort eller redan vara SKBV så går man vidare ner i placeringarna. Hunden som ska tilldelas SKBV-kort måste dock ha erhållit CK på ifrågavarande utställning. 

När hunden erhållit tre (3) SKBV-kort skickas SKBV-korten till SSPK:s SKBV-ansvarige, det finns uppgifter på hemsidan om vem det är. 

Ägaren erhåller ett diplom, rosett som utdelas vi fullmäktige och den inofficiella titeln SKBV.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Skicka till:

Annette Persson, Lilla Hisinge, 331 96 Värnamo eller maila inscannat till  sekreterare@sspk.se