styrelse

Välkomna till oss i 

Svenska Schnauzer Pinscherklubben

2019 års styrelse och andra funktionärer

Ordförande

Bo Skalin

Bryggarvägen 8, 81495 Älvkarleby

Vice ordförande

Annelie Finnebäck

Sekreterare

Annette Persson

Lilla Hisinge 1, 33196 Värnamo

Kassör (adjungerad)

Eva Borg Broberg

Torstuna Spånga 2, 74972 Fjärdhundra

Ledamot

Christina Ling-Larsson

Ledamot

Marie-Christine Lindgren

Ledamot

Bodo Bäckmo

Ledamot

Carina Andersson Rapp

Suppleant 1

Maria Landergård

Suppleant 2

Irja Åberg

Suppleant 3

Vakant

Suppleant 4

Monica Håkansson

Revisorer

Päivi Majava Persson

Jan Wallin

Revisor suppleanter

Monika Johansson

Sofie Thunborg

Valberedning

Sammankallande

Renée Pierrou

Ledamot 2 år

Caroline Brodd Björklund

Ledamot 1 år

Catharina Holmberg Kivinen

Kennelfullmäktige delegater

Christina Ling-Larsson christina@sspk.se

Bodo Bäckmo

bodo@sspk.se

suppleanter
Carina Andersson Rapp
Maria Landergård

Följ oss på

© All Rights Reserved