MT samt exteriörbeskrivningar under 2019

Regler för MH och MT ser ni på SBK och för BPH ser ni på SKK

Anmäl er via SBK tävling om det inte står något annat vid respektive prov

OBS!! När ni gör exteriörbeskrivning ska en resultatlista skrivas i och undertecknas av exteriörbeskrivaren och därefter är det den som ska skickas in till SKK. Skicka alltså INTE själva protokollet. Här finner ni resultatlistan och här finner ni Exteriörbeskrivningsprotokollets framisida och baksida (skriv ut framsidan i 3 delar och lägg karbon emellan alt kopiera)

 

MT som SSPK, uppfödare eller rasklubb arrangerar:

 

PLATSBANK här kan finns lediga platser på MH och BPH som våra rasklubbar och/eller uppfödare arrangerar:

 


Information för uppfödare samt vart ni ska skicka in er kopia när ni varit på MH utanför SSPKs regi

OBS!!! Skicka mail till mental@sspk.se om att ni ska ha MH eller MT och skriv, ort, när, kontaktperson med telefonnummet och email. Det är vår sekreterare som lägger in arrangemanget i SBK tävling för vår klubbs räkning.

Vi beslutade på möte den 10 augusti 2011 att om man anordnar ett Uppfödar MH behöver man inte få godkänt av SSPK men man måste följa alla regler som finns från SBK. Däremot bör man:

  1. Anmäla det till mental@sspk för att vi skall ha lite kontroll över det hela (och t ex.kunna slussa folk/hundar till olika MH:n i Sverige). 
  2. Efter MH beskrivningen skall en lista skickas in  vilka hundar som genomgått beskrivningen och vilka funktionärer som anlitats.
  3. Skicka kopia på protokoll till Frida Tjernberg som är s.k. sekreterare i Mentalkommittén (se adress nedan).
  4. Alltid anmäla lediga platser till mental@sspk.se, så att alla platser verkligen utnyttjas. Uppgifterna skulle sedan kunna läggas ut på hemsidan för erbjudande av "först till kvarn" system.
  5. Vid Uppfödar MH står man för alla in- och utgifter själv förutom stambokföringsavgiften. (detta är beslutat sedan innan)
  6. Om någon person anordnar MH:n i SSPK:s namn och dessa är öppna för alla, skall man ha rätt att få med ca 25-30% av egen uppfödning, som tack för hjälpen.

När ni varit på MH och fått kopia att skicka till er specialklubb så skickar ni den till:

Återkommer med vem ni ska skicka till


Information från mentalkommittén

Från 2014 gäller att varje anmälan måste gå via SBK tävling och varje anmälare måste upprätta ett konto där. Från detta år ska vi själva lägga in resultaten och då måste hundar och förare finnas i systemet.

Från och med år 2012 kommer det att åläggas ringarna att själva anordna MH för sina respektive raser. Detta efter ett förslag från Mentalkommittén och senare ett beslut av SSPK:s styrelse.

Bakgrunden är att SKK beslutat att lägga mycket stor vikt vid arbetet med hundars mentalitet och dokumentationen av detta hos klubbarna. På prov har SKK under 2011 genomfört en ny form av tester för olika raser som skall kunna användas för alla raser som inte har behörighet att genomföra MH:n.  SSPK:s Mentalkommitté sprider och delegerar därför from i år ansvaret för att anordna MH:n  till ringarna vilket kommer att ställa krav på dessa att inrätta egna Mentalkommittéer som arbetar med frågan. De kan naturligtvis sedan välja att samarbeta med andra ringar och som komplement till eget arrangemang uppmuntra uppfödare att anordna egna Uppfödar MH:n.

SSPK:s Mentalkommitté kommer dock fortsättningsvis att arrangera MT

För övrigt kommer Mentalkommitténs roll att vara att stötta ringarna med råd och tips och upprätta en Funktionärslista med tillgängliga Funktionärer samt lista över SSPK utbildade Exteriörbeskrivare.

Vi kommer också att anordna Föreläsare i ämnet Mentalitet och årligen sammankalla de olika ringarnas Mentalkommittéer för samtal om vidare spridning och utveckling av MH beskrivningar.

Mentalkommittén 2012-03-03 gm./   Maria Landergård (sammankallande)