KORNING-exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivning görs i samband med mentaltest eller vid annat arrangemang, ej vid SKKs länsklubbarsutställningar dock.

Exteriörbeskrivning innebär att en på rasen godkänd exteriörbeskrivare eller exteriördomare (utställningsdomare) noggrannt går igenom hundens exteriör och antecknar allt på ett fastställt protokoll från Svenska Schnauzer-Pinscherklubben. Protokollet innehåller 57 punkter och i vissa av punkterna ska hunden mätas noga flera gånger. Denna genomgång av hunden är mer detaljerad än den som sker vid utställning.

Vid godkänd exteriörbeskrivning samt godkänt mentaltest så tilldelas hunden den officiella titeln KORAD.

Exteriörbeskrivning kan göras från och med dagen efter 18 månaders ålder, då hunden anses vara färdigutvecklad. Godkänt på exteriörbeskrivning kan sägas vara likställt med VG på utställning.

Dokument
Exteriörbeskrivningsprotokoll (PDF)