Aktiv

Välkomna till oss i 

Svenska Schnauzer Pinscherklubben

Kallelse till
SSPK’s Fullmäktigemöte 2020


Du som är utsedd som årsmötesdelegat för din rasklubb kallas härmed till årsmöte.
Söndagen den 8 mars 2020
kl 12.00


Övriga medlemmar inbjudes att deltaga vid mötet, dock är det bara de valda delegaterna som har rösträtt.
SSPK bjuder på lättare lunch ifrån kl 11:00


Plats: SKKs lokal ”HAMILTONSALEN” i Rotebro
Om du får förhinder som delegat att komma på fullmäktigemötet kontakta då din rasklubb.


Hundar bör inte följa med in i lokalen då det är ett möte.


Vägbeskrivning till SKK hittar ni på SKKs hemsida www.skk.se eller google maps


VÄLKOMMEN!
SSPK´s styrelse

KORNING - mentaltest

Under ett mentaltest mäter man egenskaper och hunden bedöms och blir godkänd alternativt ej godkänd.

Mentaltest utförs av speciellt utbildade figuranter, testledare och mentaltestdomare. Mentaltest "bedöms" inte moment för moment utan domarna gör en sammanställning av hela testet innan de ger sin slutbedömning. För att få den officiella titeln korad så måste man hunden bli godkänd på detta test samt godkänd på exteriörbeskrivning. Mentaltest är gjorda för att se de funktionskretsar som förmodas vara av största intresse för brukshundarnas nyttjande.

Svenska brukshundsklubben har aktuella och exakta uppgifter om regler och bestämmelser, se gärna deras hemsida.


Våra regler för:

Avelskorningsdiplom tik

Tik med minst 5 stycken avkommor med titeln KORAD erhåller ett avelskorningsdiplom vid nästa årsmöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Avelskorningsdiplom hane

Hane med minst 15 stycken avkommor med titeln KORAD erhåller ett avelskorningsdiplom vid nästa årsmöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Uppfödarkorningsdiplom

Uppfödare med minst 10 egenuppfödda hundar med titeln KORAD erhåller ett uppfödarkorningsdiplom vid nästa årsöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Här finner ni våra exteriörbeskrivningsprotokoll som ni får skriva ut och ta med till beskrivaren och beskrivningar får göras på SSPK arrangemang och/eller SBK utställningar eller exteriörbeskrivningar, kolla så domaren är auktoriserad på din ras. Ringer och frågar gör ni själva till beskrivaren/domaren.

Skicka sedan en kopia till sekreterare@sspk.se


Statuter för våra olika utmärkelser  


Förtjänsttecken

Uppfödarmedaljen


Exteriörbeskrivning

på Vilsta camping, Eskilstuna

16 maj, änmäler gör du här 

Lite tips på vad vi och våra rasklubbar anordnar. Lite nytt och lite regler blandat på denna sida

Följ oss på

© All Rights Reserved