Utst

Välkomna till oss i 

Svenska Schnauzer Pinscherklubben

Anmälningsinformation till våra utställningar


Har du frågor om utställningarna kontakta Carina Andersson Rapp, 0704083048

Har du frågor ang anmälan och nummerlappar kontakta Annette Persson, 0705082916


Anmäla till SSPKs utställningar görs på två sätt:

  1. Elektroniskt via SKKs internetanmälan OBS!!! GLÖM inte att detta anmälningssätt stänger kl 12,00 på dagen!!!! När ni anmäler med detta sätt så är första steget på intenetanmälan att trycka officiella utställningar sedan samtliga utställningar och efter det väljer ni ras och trycker på specialutställningar så kommer våra SSPK utställningar upp.
  2. Manuellt med att skicka mail till  sekreterare@sspk.se eller brev till Annette Persson, Lilla Hisinge 1, 33196 Värnamo med hundens namn, regnummer, ras och vilken klass hunden ska tävla i samt ägarens namn, ort och medlemsnummer. Anmälningsavgiften sätts in på SSPK:s plusgiro 43 84 36-8, ange utställningsplats, hundens namn och registreringsnummer


Ni som vill betala eller delbetala med SSPKs inteckningskort, värda 50 kr måste skicka in manuell anmälan och ange på inbetalningen och anmälan att ni skickar in en del av avgiften med inteckningskort. Skicka in korten till Annette Persson, Lilla Hisinge, 33196 Värnamo samtidigt som ni skickar anmälningsblanketten och betala resten via PG. Ange på anmälningsblanketten att ni skickat in inteckningskort för XX kronor. Ange noga på både plusgirotalong och inteckningskort vilken hund som avses och ert namn. 


För att spara porto i klubben + att så många brev tyvärr kommer bort på vägen till er så kommer vi hädan efter att skicka ut PM och ringfördelning via mail till er som valt att inte få nummerlappar per mail så får ni hämta ut dem i vårt sekretariat som är inne på utställningsområdet vid våra ringar.


Avgifter fr o m 2019

Valpklass ...........................................................................200 SEK

Junior-, unghund-, öppen- och championklass ........... 380 SEK

Veteranklass .....................................................................280 SEK


Anmälan är bindande. Vi följer SKK:s utställningsregler och de finns att hämta på www.skk.


Vid deltagande i officiell klass krävs betalt medlemskap för hundägaren i den rasklubb den anmälda hunden tillhör

Information om SKBV och ISPU


Information från SSPK ang antal utställningar och dess orter


17 maj

Eskilstuna


23 maj

Hässleholm


7 juni

Norrköping


12 juli

Tvååker


19 juli

Piteå


2 augusti

Åsarna


5 september

Sandviken


10 oktober

Sundsvall


Följ oss på

© All Rights Reserved