Om SSPK

Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) bildades 1947 och är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK). I SSPK:s regi anordnas olika kurser, medlems- och uppfödarträffar, korningar, mentalbeskrivningar, föreläsningar och utställningar runt om i landet. Vi tar tacksamt emot förslag på andra aktiviteter - vi vill ju bedriva verksamhet som våra medlemmar vill ha!

Rasringar / rasklubbar

Som medlem är Du med i både den officiella specialklubben SSPK och valfri/valfria rasklubbar. SSPK är uppdelat i fem olika rasringar/rasklubbar:

  • Dvärgschnauzerringen
  • Schnauzerringen
  • Pinschersektionen
  • Dvärgpinscherklubben
  • Affenpinscherklubben

Notisbladet

Som medlem får Du även klubbens tidning Notisbladet 4 gånger per år.

Protokoll

Protokollen finns fr o m 2010 utlagda här på hemsidan men om du av någon anledning inte kan skriva ut dem själv så går det bra att beställa dessa från styrelsens sekreterare. Överföring via mail gratis och utskrift av papperskopior skickat med vanlig post 25:-/per protokoll.