Medlemsskap i SSPK (gäller från och med 150101)


Du löser ditt medlemskap i den rasklubb din hund tillhör och på så sätt blir du också, per automatik, medlem i specialklubben SSPK. Gå in på önskad rasklubbs hemsida och se där hur du går tillväga för att bli medlem.