Årets Hund

  • Kvalificeringsperiod 1/1 – 31/12 tävlingsåret.
  • Sista anmälningsdatum är den 31 januari året efter tävlingsåret. Detta sista datum får inte styrelsen ändra på och ej heller ta med resultat som inkommer för sent. Medlemmar har rätt att vid begäran få granska de inskickade resultaten och då även datum när de inkommit.
  • Samtliga ägare till hunden ska vara medlemmar i SSPK.
  • Medlemsnummer anges på anmälningsblanketten.
  • Priserna delas ut på SSPK’s fullmäktigemöte året efter tävlingsåret.
  • I och med anmälan godkänner ni att ert namn publiceras i utmärkelselistan samt på vår hemsida.

Våra olika Årets Hundtävlingar med onlineanmälan

OBS!!! Anmälan till de olika Årets Hund tävlingarna ska vara inskickat senast den 31 januari 2019 kl: 24,00

Till de arbetande grenarna i Årets Hundtävlan anmäler ni genom att skicka era tävlingsresultat till aretshund@sspk.se   

Frågor kring årets hund tävlingarna? Maila aretshund@sspk.se